Review of Graduation Show 2020 on Jegens & Tevens
Jegens & Tevens

Review of Graduation Show 2020 on Jegens & Tevens

Article —12.09.2020 11:25

KABK – The Graduation Show must go on

Screenshot Jegens & Tevens blog

"Wat opvalt is dat de jongste generatie kunstenaars twee kanten uitkijken. Er is een grote groep die zich laat leiden door nieuwsmedia en de inmiddels bekende thema’s adresseert: fake news, migratie, technologie, controle, consumptie, de waarheid, onze planeet en de (onzekere) toekomst. Daar tegenover staat het naar binnen gekeerde individu dat zich staande probeert te houden. Er worden veel zeer persoonlijke verhalen gedeeld waarin de schaduwzijden van het moderne leven aan bod komen. Relaties, isolatie, criminaliteit, zelfverminking, afkomst, ontheemding en de twijfel rondom het zelfbeeld. En bij beide groepen lijkt er sprake van een sluimerende behoefte aan magie. Alsof er wonderen nodig zijn om te zorgen dat het allemaal nog goed komt."

You can read the full text (in Dutch) here